SKILL 2019

006Opět po roce se setkali žáci řemeslných oborů na náměstí ve Vysokém Mýtě u již devátého ročníku odborné soutěže SKILL Tato soutěž je výjimečná tím, že kromě truhlářů na sebe ostatní řemesla navazují tak, že zedníci postaví zděné prvky, do kterých později nastupují montéři suchých staveb, instalatéři a obkladači podobně jako ve skutečných stavbách. Naši žáci soutěžili 18. a 19. září v kategorii truhlář. Ve velmi silné konkurenci si naši žáci Václav Kazda a Michal Slovák vedli skvěle a patří jim poděkování za vzornou reprezentaci naší školy i oboru truhlář. Odborná porota je pochválila za kvalitu zhotovených spojů. Pozitiva soutěže vidíme především ve výměně zkušeností, porovnání schopností žáků z různých škol, i možnosti vidět novinky na trhu v různých řemeslných odvětvích. Organizátorům a všem sponzorům děkujeme za vzornou připravenost celé soutěže i zajištění doprovodného programu.

Bc. Rychtařík Petr