Sportovní odpoledne

25. září – na počátku nového školního roku – naše škola ve spolupráci s domovem mládeže uskutečnila v době konáni již tradiční a populární společensko náborové akce „Technohrátky“ sportovní dopoledne spojené s různými pohybovými aktivitami včetně pěšího přesunu do obce Městec přes tzv.“městecký háj“, kde byly tyto zmíněné realizovány. Sportovní aktivity v areálu obce se skládaly z kopané, soutěže ve střelbě na fotbalovou branku, stále populárnější hry pétanque a střelby ze vzduchovky na terč. Ostatní účastníci se pobavili různými stolními hrami a pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení v podobě opékaných buřtů. Počasí celé akci přálo, takže bylo možno konstatovat, že se akce vydařila a každý si během ní dokázal svou aktivitu „najít“. Příjemně strávené dopoledne jsme zakončili opět zpětným pěším přesunem a mohli jsme s uspokojením konstatovat, že jsme toho udělali leccos pozitivního pro své zdraví.